هاست استاندارد آلمان

پلن 1

مقدار فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اتصال دامنه جداگانه 1 عدد
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا اتوماتیک
بک آپ گیری هفتگی
امکان تعیین دستی ورژن php
هارد SSD RAID 10
سیستم عامل کلود لینوکس (ابری)
وب سرور LiteSpeed
مجهز به انتی شلر و دیداسر
محل سرور آلمان
تحویل فوری پس از پرداخت

پلن 2

مقدار فضا 3 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اتصال دامنه جداگانه 3 عدد
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا اتوماتیک
بک آپ گیری هفتگی
امکان تعیین دستی ورژن php
هارد SSD RAID 10
سیستم عامل کلود لینوکس (ابری)
وب سرور LiteSpeed
مجهز به انتی شلر و دیداسر
محل سرور آلمان
تحویل فوری پس از پرداخت

پلن 3

مقدار فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اتصال دامنه جداگانه 2 عدد
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا اتوماتیک
بک آپ گیری هفتگی
امکان تعیین دستی ورژن php
هارد SSD RAID 10
سیستم عامل کلود لینوکس (ابری)
وب سرور LiteSpeed
مجهز به انتی شلر و دیداسر
محل سرور آلمان
تحویل فوری پس از پرداخت

پلن 4

مقدار فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اتصال دامنه جداگانه 3 عدد
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا اتوماتیک
بک آپ گیری هفتگی
امکان تعیین دستی ورژن php
هارد SSD RAID 10
سیستم عامل کلود لینوکس (ابری)
وب سرور LiteSpeed
مجهز به انتی شلر و دیداسر
محل سرور آلمان
تحویل فوری پس از پرداخت

پلن 5

مقدار فضا 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اتصال دامنه جداگانه 4 عدد
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا اتوماتیک
بک آپ گیری هفتگی
امکان تعیین دستی ورژن php
هارد SSD RAID 10
سیستم عامل کلود لینوکس (ابری)
وب سرور LiteSpeed
مجهز به انتی شلر و دیداسر
محل سرور آلمان